www.eprace.edu.pl » ia64 » spis treści

Architekura procesorów ia641. Wstęp2. Główne idee IA-64

 2.1. Zgodność z IA-32 oraz PA-RISC

 2.2. bitowość

 2.3. Współpraca Kompilatora z procesorem

 2.4. Równoległość wykonania instrukcji (ILP)3. Mechanizmy zastosowane w architekturze IA-64

 3.1. EPIC czyli paczkowanie instrukcji

 3.2. Cechy zestawu instrukcji

 3.3. Rejestry

 3.4. Rejestry rotujące

 3.5. Spekulatywne wykonywanie kodu oraz spekulatywny dostęp do pamięci

 3.6. Skoki (zapobieganie, przewidywanie, unikanie)4. Pierwszy procesor IA-64 Itanium

 4.1. Rozkład rejestrów w Itanium

 4.2. Instrukcje procesora Itanium

 4.3. Otoczenie procesora Itanium5. Przewidywania dotyczące procesorów opartych na IA-64

 5.1. Porównanie Itanium z innymi procesorami

 5.2. Oprogramiowanie dedykowane dla IA-64

 5.3. Kolejne procesory IA-646. Słownik

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.