www.eprace.edu.pl » ia64

Architekura procesorów ia64

Autor:

Maciej Mazur

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

zaliczeniowa

Promotor:

prof. dr hab. inż. Jacek Mościński

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kierunek:

informatyka

Data powstania:

2001-02-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-05-29 00:18:49

Opis pracy:

Opis architektury procesorów IA-64 która miała być sukcesorem linii x86 zwanej także IA-32. Architektura IA-64 została zaprojektowana aby przezwyciężyć dotychczasowe ograniczenia stworzone przez tradycyjne architektury, oraz nie stawiać barier w przyszłości. Aby to osiągnąć IA-64 ma w sobie całą listę innowacji technicznych, na przykład: spekulatywne wykonywanie kodu, predykaty, wielka liczba rejestrów, rotujące rejestry, zaawansowana technologia przewidywania i zapobiegania skokom, oraz wiele innych.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.