www.eprace.edu.pl » ia64 » Mechanizmy zastosowane w architekturze IA-64

Mechanizmy zastosowane w architekturze IA-64Podrozdzialy w tym rozdziale:


EPIC czyli paczkowanie instrukcji


Cechy zestawu instrukcji


Rejestry


Rejestry rotujące


Spekulatywne wykonywanie kodu oraz spekulatywny dostęp do pamięci


Skoki (zapobieganie, przewidywanie, unikanie)


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.