www.eprace.edu.pl » ia64 » Główne idee IA-64

Główne idee IA-64Podrozdzialy w tym rozdziale:


Zgodność z IA-32 oraz PA-RISC


bitowość


Współpraca Kompilatora z procesorem


Równoległość wykonania instrukcji (ILP)


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.