www.eprace.edu.pl » ia64 » Wstęp

Wstęp

W roku 1988 firmy Intel oraz HP nawiązały współpracę, której owocem jest nowa architektura procesora nazwana IA-64. Procesory z tej rodziny, są w pełni 64 bitowe i zapewniają pełną kompatybilność z architekturami IA-32 znanej także pod nazwą x86, oraz PA-RISC. Pierwszym procesorem który ma być stworzony na bazie IA-64 jest Itanium, (zwany dawniej Meced) który przygotowywany jest przez firmę Intel.

Architektura Ia-64 została zaprojektowana aby przezwyciężyć dotychczasowe ograniczenia stworzone przez tradycyjne architektury, oraz nie stawiać barier w przyszłości. Aby to osiągnąć IA-64 ma w sobie całą listę innowacji technicznych wspomagających równoległość wykonywania instrukcji. Te innowacje to przede wszystkim: spekulatywne wykonywanie kodu, predykaty, wielka liczba rejestrów, rotujące rejestry, zaawansowana technologia przewidywania i zapobiegania skokom, oraz wiele innych. W tej architekturze wykorzystuje się 64 bitowe adresowanie pamięci co jest wymagane przy rosnącym zapotrzebowaniu na pamięć przez obecne programy. Architektura IA-64 posiada innowacyjną jednostkę zmiennoprzecinkową oraz inne udogodnienia aby zaspokoić zapotrzebowanie na wielką moc obliczeniową stawiane przez takie aplikacje jak CAD/CAE lub naukowe aplikacje numeryczne

Architektura IA-64 jest bardzo nowoczesną architekturą, chociaż czerpie dużo z istniejących już rozwiązań.

IA-64 cechuje się własnościami które pozwalają utrzymać osiągi na wysokim poziomie, jednocześnie usuwają bariery, dla późniejszego zwiększenia osiągów. Architektura IA-64 opiera się na następujących zasadach:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.